Athos-Säätiön Panagian kirjelmä piispoille 31.8. pidetyn piispainkokouksen johdosta

 

 

Koska Suomen Ortodoksisen kirkon viimeksi pidetyn (31.8.2023) piispainkokouksen jälkeen Athos-Säätiön Panagia on julkisen kokouspöytäkirjan myötä noussut vilkkaaksi keskustelunaiheeksi sekä epävirallisella että virallisella tasolla, katsomme aiheelliseksi väärien tietojen oikaisuksi julkistaa piispainkokoukselle 22.9.2023 lähettämämme kirjeen.

 

Athos-Säätiön Kirje Piispainkokoukselle 22092023.pdf