...sanoja suurempi voima.

Pyha Porfyrios

 

 

”On olemassa näkymätön elämä, sielun elämä. Se on hyvin voimakas ja voi vaikuttaa toiseen, vaikka olisimme tuhansin kilometrien päässä. Sama pätee myös kiroukseen, pahuutta välittävään voimaan. Jos me rukoilemme rakastaen jonkun puolesta, hyvyys välittyy hänelle etäisyydestä riippumatta. Välimatkat eivät siis vaikuta hyvään eivätkä pahaan. Viisas Salomokin sanoo: ”Sillä kateellinen korva kuulee kaiken eikä napina pysy salassa.” Sielun napinoinnin ääni saavuttaa salaperäisellä tavalla toisen ja vaikuttaa häneen, vaikkemme lausuisi yhtään sanaa. Ilman puhettakin me siis voimme välittää lähimmäisellemme hyvää ja pahaa, okoon hän kuinka kaukana tahansa. Sillä, mitä ei ilmaista sanoin, on yleensä sanoja suurempi voima.”

 

- Pyhä Porfyrios Kausokalivialainen

 

 

 

 

Teoksesta: Rakkauden haavoittama - Vanhus Porfyrios

Kausokalivialaisen elämä ja opetukset, s. 453