Toimintaesite 2020

 

KURSSIT, SEMINAARIT JA PYHIINVAELLUKSET VUONNA 2020

 

 

 

 

Karies - risti

 

 

Athosvuoren patikkapyhiinvaellus, 5.–13.6.

 

Kyseessä on pyhiinvaellus miehille Ortodoksisen kirkon hengelliseen keskukseen, jonne on vaikea päästä erityisesti näin pitkäksi aikaa. Pyhiinvaelluksella liikutaan pääosin jalkaisin ja osin laivalla. Matkalla vieraillaan yli 10 luostarissa, skiitassa ja muussa kilvoituspaikassa. Kohteina ovat Athoksen länsirannikon ja keskialueen luostarit, joista monet ovat käyntikoh­teina melko harvinaisia ja siksi myös hyvin rauhallisia. Matkanjohtajana toimii Athoksen pyhiinvaelluksia jo pitkään järjestänyt TT Hannu Pöyhönen. Pyhiinvaellukselle otetaan vain 10 henkeä ja sen hinta on 1.600 e sisältäen kaikki matkasta aiheutuvat kulut virvokkeita ja matkamuistoja lukuun ottamatta. Huom! Päivämäärät voivat vielä hieman muuttua lentojen vuoksi.

 

 

Ikonimaalauksen jatkokurssi, 1.–5.7.

 

Kurssi on tarkoitettu ikonimaalauksen perusteet jo hallitseville ja sillä maalataan venäläisen perinteen mukaan. Oppilas voi valita ikoninsa aiheen itse. Opettajana toimii ikonimaalari Mari Zabyshnyi, jolta saa lisätietoa kurssista ja jolle myös ilmoittaudutaan (sähköposti: marizaby@hotmail.com, puh. 041-454 1936). Ilmoittautumiset 15.6.2020 mennessä.

 

 

Retriitti: teemana Raamattu, 17.–19.7.

 

Retriitti perustuu Raamatun lukemiseen ja tutkimiseen. Viikonvaihteen aikana osanottajat lukevat Raamatun tekstejä sekä yksin että yhdessä, minkä jälkeen niistä keskustellaan ryh­mässä etsien myös ratkaisuja vaikeatajuisiin kohtiin. Lopuksi retriitin ohjaajat kokoavat or­todoksisen perinteen kannalta lukukappaleen keskeisimmät näkökohdat yhteen. Retriitin ai­kana osallistutaan aktiivisesti myös jumalanpalveluksiin, joissa Raamatun lukeminen on keskeinen elementti. Retriitin ohjaajina toimivat pastori Mikko Ylinen, TT Hannu Pöyhönen ja TM Heikki Alex Saulamo. Täysihoitomaksu on 230–260 e majoituksesta riippuen.

 

 

Venäjän puhumisen alkeet, 20.–24.7.

 

Tavoitteena on oppia puhumaan ja ymmärtämään venäjää tavallisissa arkielämän tilanteissa. Harjoittelemme kielen ääntämistä, puhumista, lukemista ja ymmärtämistä. Opettelemme myös selviämään yksinkertaisista asioista, joihin matkailija joutuu, sekä tutustumme venäläiseen kulttuuriin ja tapoihin. Kurssi on jatkoa viime vuodelle, vaikka uudetkin voivat tulla mukaan. Ennen kurssille tuloa osallistujan olisi syytä tutustua ainakin venäjän kirjaimiin. Opettajana HuK Tarja Kiviniemi. Täysihoitomaksu on 390–430 e majoituksesta riippuen.

 

 

Bysanttilaisen ikonimaalauksen kurssi, 20.–23.8.

 

Kurssilla opetellaan ikonimaalausta bysanttilaisen tekniikan mukaan. Kurssi soveltuu sekä vasta-alkajille että niille, joille bysanttilainen ikonimaalaustekniikka on entuudestaan tuttu. Aihe on vapaavalintainen. Opettajana toimii Heljä-Marja Surcel. Täysihoitomaksu on 365–400 euroa majoituksesta riippuen. Ikonilauta ja värit eivät sisälly hintaan.

 

 

Gerontakset

 

Amerikan Efraim” ja hänen pyhä Vanhuksensa, 28.–30.8.

 

Efraim Filotheoslainen eli ”Amerikan Efraim” tai ”Efraim Arizonalainen” on noussut suu­ren huomion kohteeksi vastikään tapahtuneen kuolemansa (8.12.2019) johdosta. Hän on eräänlainen uuden ajan ortodoksisen luostarilaitoksen isä uudistettuaan Kreikassa lukemat­tomia luostareita ja perustettuaan Amerikkaan sinne asettumisensa jälkeen peräti 20 luosta­ria vajaassa 30 vuodessa. Hän on tehnyt laajalti tunnetuksi myös ohjaajaansa, Athoksella vuonna 1959 kuollutta Joosef Hesykastia, joka luetaan Pyhän Vuoren viime vuosisadan merkittävimpien kilvoittelijoiden joukkoon. Myös hänen persoonansa on hyvin ajankohtai­nen, koska Konstantinopolin Ekumeeninen patriarkaatti valmistelee parhaillaan hänen py­häksi julistamistaan. Seminaarissa tutustutaan näihin kahteen läheisesti yhteenkuuluvaan suureen ortodoksisen perinteen kantajaan, heidän elämäänsä, elämäntyöhönsä ja opetuk­seensa. Pääluennoitsijaksi saapuu Athosvuorelta Pyhän Andreaksen skiitan johtaja arkki­mandriitta Efraim, joka itse oli Efraim Filotheoslaisen läheinen oppilas. Kyseessä on Athos-Säätiön vuoden päätapahtuma. Seminaarin täysihoitomaksu on 230–260 euroa riippuen ma­joitusvaihtoehdosta.

 

 

Pyhiinvaellus Kreikkaan, 9.–16.9.

 

Athos-Säätiön pyhiinvaellus Kreikkaan suuntautuu tänä vuonna Peloponnesokselle. Matkan aikana tutustumme myös Zakynthoksen saaren merkittävimpiin pyhiinvaelluskohteisiin. Py­hiinvaelluksen kokonaishinta on 1.500 e ja se sisältää mm. lennot, majoituksen, retket, opas­tuksen sekä päivittäisistä aterioista aamiaisen ja lounaan. Matkanjohtajina toimivat Hannu ja Anna Pöyhönen.

 

 

Athosvuoren syksyn pyhiinvaellus, 27.9.–4.10.

 

Kyseessä on pyhiinvaellus miehille Ortodoksisen kirkon hengelliseen keskukseen, jonne on vaikea päästä erityisesti näin pitkäksi aikaa. Matkalla vieraillaan noin 10 luostarissa, skiitas­sa ja muussa kilvoituspaikassa pääasiassa laivoja ja vuokra-autoja käyttäen. Matkanjohtaja­na toimii Athoksen pyhiinvaelluksia jo pitkään järjestänyt TT Hannu Pöyhönen. Pyhiinvael­lukselle otetaan vain 10 ja sen hinta on 1.600 e sisältäen kaikki matkasta aiheutuvat kulut virvokkeita ja matkamuistoja lukuun ottamatta. Huom! Päivämäärät voivat vielä hieman muuttua lentojen vuoksi.

 

Athos-Säätiön toiminta painottuu vuoden 2020 aikana pääosin yhden päivän ta­pahtumiin. Niistä, kuten myös jumalanpalveluksista, myyjäisistä, konserteista ja näytte­lyistä tiedotetaan näillä Internet-sivuilla tapauskohtaisesti.

 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset mielellään sähköpostitse

osoitteeseen:

 

info

 

tai puhelimitse numeroon:

+ 358 (0)50 441 2036.

 

 

PANAGIAN PUISTOTIE 39 A

16900 LAMMI