Vanhus Euthymios, Athosvuori: Pakollinen rokote

Euthymios ja Paisios

 Kirjeen on kirjoittanut Athosvuoren tämän hetken ehkä tunnetuin ja laajimmin arvostettu ohjaajavanhus, pyhän Paisioksen vaikutuspiirissä elänyt Vanhus Euthymios (kuvassa vasemmalla). Kuvan lähde: Elliniko Fenomeno.

 

 

 

Kunnioitettu Igumenia, siunatkaa!

 

Sain kirjeenne jo jonkin aikaa sitten ja pyydän, että annatte minulle anteeksi, kun vastaukseni on viivästynyt ajan puutteen vuoksi.

 

Minun on todellakin vaikeaa vastata kirjeisiin. Mutta nähdessäni huolestuneisuutenne niiden asioiden vuoksi, joita meidän päivinämme tapahtuu, ja hyvän pyrkimyksenne toimia Jumalan tahdon mukaan, vastaan teille.

 

En tunne teitä, ja teidän on vaikeaa tavata minua, kuten toivotte. Kysymykseenne, voitteko välittää vastaukseni myös muille, minulla ei ole mitään vastaan sanottavaa.

 

Sitä paitsi näkemykseni koronaviruksesta ja -rokotteesta ovat yleisesti tiedossa; suunnilleen näitä samoja puhun myös pyhiinvaeltajille, kun he minulta kysyvät.

 

Pyhälle Vuorelle saapuu joka päivä pyhiinvaeltajia ”myrskyävän meren aaltojen tavoin”, jotkut heistä aina keljallemme asti. Heillä kaikilla, niin kuin myös kirjeitä lähettävillä, on yksi ja sama huoli ja kysymys: ”Miten käy pakollisen rokotteen kanssa?” Heidän kaikki muut ongelmansa, jotka tähän asti vaivasivat heitä, ovat nyt käyneet toissijaisiksi.

 

Maamme [s. Kreikan] kunnianarvoisa pääministeri pyrkiessään kohtaamaan koronavirusepidemian, on ottanut käyttöön ankaran valvonnan, joka näyttää ylittävän kansan sietokyvyn.

 

Hän on saattanut voimaan ankarammat rajoitteet, suuremmat sakot ja laajemmat eristystoimet kuin on missään muussa maassa koko Euroopassa.

 

Ilman valtuuksia hän on puuttunut erityisen ankarin ja kristittyjä sortavin toimenpitein Kirkon jumalanpalveluselämään sulkemalla kirkot ja jättämällä uskovat ilman pyhittävien Mysteerien apua.

 

Hänen toimensa paljastavat hänen pyrkimyksensä nöyryyttää ja heikentää Kirkkoa.

 

Tämän pääministerin perustuslain vastaisen ja laittoman yrityksen voimaansaattamisen ovat jotkut piispat ottaneet tehtäväkseen, ja jumalallista intoa osoittaen uhkailevat ja pakottavat pappeja, munkkeja ja Jumalan kansaa menemään rokotettaviksi. Onko heillä tällaista valtaa pakottaa ihmisiä rokotettaviksi vastoin näiden tahtoa?

 

Kristus meidän Pelastajamme paransi vain ne, jotka anoivat parantumista. Muilta sairailta Hän ennen heidän parantamistaan kysyi: ”Tahdotko tulla terveeksi?”

 

Hän ei paranna meitä eikä myöskään pelasta meitä vastoin tahtoamme, vaikka haluaakin kovasti meidän pelastustamme. Jumala ei tuhoa vapauttamme, vaan Hän kunnioittaa itsemääräämisoikeuttamme, jonka Hän itse meille antoi. Pyhä Johannes Krysostomos sanookin: ”Niitä, jotka eivät halua, Jumala ei pakota” (PG 51, 143).

 

Meidän aikamme ”pelastajat” eivät piittaa meistä. Käyttäen terveyttä tekosyynä he tuhoavat vapautemme. Viruksen aiheuttaman pelon jälkeen meitä on alettu terrorisoida pakollisella rokotteella.

 

Elämme valitettavasti hajaantumisen ja vihan ilmapiirissä, ja kansaa jaotellaan erilaisiin ihmiskategorioihin. Nykytilanne muistuttaa vähän Kreikkaa kansalaissodan aikaan. Se valmistelee ja ennakoi Antikristuksen aikakautta.

 

Niin kuin ne, joilla ei ole pedon merkkiä, eivät silloin pysty ostamaan eivätkä myymään, eivät pääse julkisiin tehtäviin eivätkä voi matkustaa, niin jäävät kaiken ulkopuolelle myös rokottamattomat, jos rokotepassi saatetaan voimaan.

 

Koronavirus näyttää toki ensisilmäykseltä lääketieteelliseltä asialta, mutta siitä on tullut vieläkin enemmän poliittinen asia, sillä eniten siitä puhuvat poliitikot ja toimittajat. Se on myös taloudellinen asia ja siitä on tullut erinomainen valvonan käytön väline. Varmasti se on myös hengellinen asia, koska sitä avuksi käyttämällä meidän itsemääräämisoikeutemme tuhotaan ja sen valmistamiseen on käytetty abortoitujen sikiöiden soluja.

 

Julkisuudessa liikkuu yhä enemmän todisteita siitä, että lentokentillä on koneita, jotka tunnistavat rokotuksen saaneet, ja että erään sovellutuksen avulla tiettyihin matkapuhelimiin ilmestyy kaksitoistanumeroinen luku, kun rokotettu tulee lähettyville. Nämä seikat osoittavat, että rokotteen välityksellä rokotettua voidaan seurata.

 

Kaikista näistä saamme tietoa asiantuntijoilta, ja minä uskon, että Jumala tulee paljastamaan meille koko totuuden.

 

Paljon on käytetty rahaa tuohon kuuluisaksi tulleeseen rokotteeseen ja paljon on sitä mainostettu. Moni on toiminut näin halusta suojata terveyttään. Siihen heillä on oikeus. Toivon vilpittömästi, ettei kukaan rokotetuista joudu kärsimään mitään vahinkoa.

 

Antakoot he kuitenkin muiden ihmisten rauhassa ja vapaasti päättää asiasta. Kenenkään ei pidä eikä kenelläkään ole oikeutta millään tavoin pakottaa rokotettaviksi ihmisiä, jotka eivät tahdo rokotetta ottaa.

 

Yleisesti ottaen en ole rokotteita vastaan. Entiset testein hyväksikoetut rokotteet pelastivat monia. Uudemmissa rokotteissa on monia epätoivottuja sivuvaikutuksia. Erityisesti tätä rokotetta kohtaan ihmisillä on oikeutettuja pelkoja.

 

Kyseessä on rokote, joka jopa ennen sen valmistusta tehtiin pakolliseksi lakisääteisesti, sen valmistavilta lääkeyhtiöiltä poistettiin korvausvelvollisuudet, se otettiin käyttöön hyvin pikaisesti ilman riittävää testausta, eikä se anna rokotetuille täydellistä suojaa. Ja joka päivä saamme kuulla rokotetuille koituneista vakavista sivuvaikutuksista ja kuolemantapauksista. Näistä me emme saa tietoa vain tilastoista, vaan myös meille tutuilta ihmisiltä ja sukulaisiltamme.

 

Niin kuin me itkimme tuttaviemme ja sukulaistemme kuolemista koronaan, niin me nyt itkemme niitä, jotka ovat sairastuneet ja kuolleet rokotteesta. Eikö meillä ole mitään muuta mahdollisuutta kuin mennä Skyllasta (virus) Kharybdikseen (ongelmallinen rokote)? Eikö ole tervehtymiskeinoa viruksesta?

 

En ole lääkäri voidakseni ilmaista mielipidettäni. Tunnen kuitenkin lääkäreitä, jotka hoitivat menestyksekkäästi virukseen sairastuneita antibiooteilla, vitamiineilla ja muilla lääkkeillä. Eräs lääkärituttavani antoi antibiootteja ja muita lääkkeitä sadoille sairastuneille eikä kukaan kuollut.

 

Virukselle on olemassa hoitomenetelmä, mutta jotkut ovat sitä vastaan. He tyrkyttävät vain rokotetta. Luin ranskalaisen Nobel-palkitun tiedemiehen Luc Antoine Montagnierin tunnettuja julkilausumia, joissa hän sanoi: ”On olemassa tehokkaita parannuskeinoja, jotka ovat myös halpoja, kuten azithromycin ja hydroksiklorokiini. Rokote ei parannuskeino. Tutkimus pitää kääntää hoitotoimenpiteisiin.”

 

Jos rokotetta todella olisi riittävästi testattu ja se suojaisi tehokkaasti ilman sivuvaikutuksia ja kuolemantapauksia, ihmiset tuntisivat sisimmässään luottamusta sitä kohtaan eikä kaikkea tätä propagandaa ja painostusta tarvittaisi.

 

Itse he pyytäisivät rokotetta. Kovasti on kansaamme koeteltu tällä tuskaa tuottavalla korona-asialla. Antakoot he jo vihdoin jokaisen toimia vapaasti oman päätöksensä mukaan, ilman painostusta.

 

Näinä vaikeina aikoina, joita elämämme, enemmän kuin koskaan aiemmin meidän Kirkkomme on meidän turvapaikkamme ja pelastuksemme. Kirkko ei ole vain arkki, joka pelastaa meidät, vaan se on olemassa myös vaikeuksia varten.

 

Siellä, missä tiede ja inhimillinen yrittäminen ovat voimattomia auttamaan, Kirkko käyttäessään hengellisiä välineitään ja omia pelastavaisia lääkkeitään tekee mahdottomat mahdollisiksi ja parantaa jokaisen sairauden ja pystyy hävittämään jokaisen epidemian, kuinka tarttuva ja kuolettava se onkin, niin kuin Kirkkomme historia opettaa.

 

Niin kuin Nooan arkki, joka edeltä kuvasi Kirkkoa, piti sisällään puhtaita ja epäpuhtaita eläimiä, niin Kirkkommekin pitää sisällään pyhiä ja syntisiä, vanhurskaita ja vääriä, maskia käyttäviä ja niitä käyttämättömiä, rokotettuja ja rokotteesta kieltäytyviä.

 

Me kaikki mahdumme Jumalan huoneeseen. Meidän ei pidä erotella ihmisiä eikä katsoa rokotettuja Kristuksen kieltäjiksi, jotka ovat ottaneet pedon merkin.

 

Mutta ei rokotuksen ottaneidenkaan pidä moittia ja painostaa sietämättömästi niitä, jotka eivät tahdo ottaa rokotusta, niin kun yleensä tapahtuu.

 

Ehkäpä tulevaisuudessa, kun totuus rokotteesta paljastuu, monet sen ottaneet katuvat, kuten jo jotkut ovat katuneet. On jo ilmoitettu, että kaksi tunnettua lääkeyritystä ovat vetäneet rokotteensa markkinoilta vaarallisina.

 

Sellaisilla rokotteillako pääministeri yrittää rakentaa paljon esillä pidetyn terveysmuurin? Entä eikö hänellä ole vastuuta niistä, joiden terveys on vahingoittunut peruuttamattomasti tai jotka ovat kuolleet?

 

Leikkivätkö he ihmisten terveydellä ja elämällä? Onko meidän enää mahdollista uskoa, että he ovat kiinnostuneita meidän terveydestämme?

 

Kunnioitettu Igumenia. Tällä lyhyellä kirjeellä ilmaisen tuskani ja vastaan kysymykseenne, jossa heijastuu monen monien ihmisten samanlainen huolestunut pohdinta. Olen levoton kansamme jakaantumisesta.

 

Ammoisista ajoista asti puolueet ovat jakaneet kansaa ja erotelleet sitä leireihin. Kirkkomme yhdistää meidät toisiimme yhdeksi ruumiiksi, jonka päänä on Kristus. Jopa nimityksellään Kirkko kuvastaa ykseyttä. Historia opettaa, että aina, kun kansa on jakaantunut leireihin, sitä on kohdannut onnettomuus.

 

Aina kun kansamme viholliset ovat ryhtyneet ”punomaan turhia juonia” (Ps. 2:2 LXX) meitä vastaan, ne ovat ensin pyrkineet hajaannuttamaan kansan.

 

Ennen Konstantinopolin kukistumista ne olivat jakaneet sen pseudoyhteyttä [latinalaisten kanssa] kannattaviin ja sitä vastustaviin, ennen Vähä-Aasian katastrofia kuninkuutta ajaviin ja Benizeloksen kannattajiin, ennen kansalaissotaa kommunisteihin ja kansallismielisiin ja ennen turkkilaisten tunkeutumista Kyprokselle arkkipiispa Makarioksen kannattajiin ja häntä vastustaviin.

 

Vastaavanlaisissa tilanteissa ratkaisu ei ole, että yhteyden vuoksi Totuus alistetaan eksytykselle, vaan se, että taistellaan pyyteettömästi Totuuden säilymisen puolesta, sillä Totuus vapauttaa meidät.

 

Me tarvitsemme katumusta ja rukousta, jotta Jumala soisi lopun tälle koettelemukselle. Pyhä Henki, jonka vuodattamista me juhlimme, ”kutsuu kaikki yhteyteen”.

 

Koska Hän on myös Totuuden Henki, paljastakoon Hän meille koko totuuden rokotteista.

 

Rukoilen, että Kolmiyhteinen Jumala antaisi armonsa kaikille, jotka tuskaisin sieluin ja vilpittömästi yrittävät toimia ihmisten terveyden hyväksi, kunnioittavat vapautta ja pyrkivät rakentamaan kansan yhtenäisyyttä, sekä antaisi heille toivoa ja vahvistaisi heidän uskoaan.

 

Veljellisellä rakkaudella Kristuksessa ja lukemattomin siunauksin

Pappismunkki Euthymios

Ylösnousemuksen maja

Pyhä Vuori

7./20. kesäkuuta 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Lähde: kirkollinen nettilehti Romfea 25.6.2021;

käännös kreikan kielestä, Hannu Pöyhönen)