Miten yhteiskunta saadaan muuttumaan?

Yhtenä aikansa merkittävimmistä ortodoksiteologeista pidetty Athosvuoren Pyhittäjä Gregorioksen luostarin edesmennyt johtaja arkkimandriitta Georgios Kapsanis (k. 2014) toteaa yhteiskunnan uudistamisesta:

 

”Ne, jotka näkevät ihmisen romanttisesti ja ulkokohtaisesti, siirtävät pahan persoonien tasolta yhteiskuntaan. Sen tähden he puoltavat näkemystä, jonka mukaan yhteiskunnan kehittyessä myös persoonat kehittyvät.

Mutta kieltämättä sitä, että yhteiskunnan vaikutuksella on merkitystä persoonille, me ortodoksit panemme pääpainon persoonan muuttumiselle katumuksen ja jumalallisen armon kautta. On suurta harhaa, jos haluamme muuttaa yhteiskuntaa ilman että me kilvoittelemme, muutamme itseämme.”

 

(Teksti ja kuva: Vima Orthodoksias 22.4.2021; käännös kreikasta, Hannu Pöyhönen)